Szkoła z klasą w cyberprzestrzeni (2012-2014)

W ramach projektu w szkole odbywały się następujące zajęcia pozalekcyjne:

MATEMATYCZNE
 – Kawiarenka origami
 – Liczę + myślę = wiem

PRZYRODNICZE
 – Klub przyrodnika

TEATRALNO-KULTURALNE

PLASTYCZNE
 – Małe formy rzeźbiarskie – przygoda z grafiką i rysunkiem

POLONISTYCZNE
 – Mistrzynie i mistrzowie słowa

INFORMATYCZNE
 – Nauka i zabawa z komputerem
 – ICT w szkole z klasą

JĘZYKOWE
 – Zajęcia poprzez gry i zabawy językowe

MUZYCZNE

SPECJALISTYCZNE
– Uczę się świetnie

DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI TRENINGU INTERPERSONALNEGO

 

Scroll to Top