Płatności

Czesne na rok szkolny 2023/ 2024:

wpisowe ( jednorazowa wpłata) 300 zł

kl. I-III – 615 zł (płatne przez 12 miesięcy) – kolejne dziecko 530 zł 

kl. IV-VI – 660 zł (płatne przez 12 miesięcy) – kolejne dziecko 565 zł 

kl. VII – 705 zł (płatne przez 12 miesięcy) – kolejne dziecko 610 zł 

kl. VIII – 800 zł (płatne przez 10 miesięcy) – kolejne dziecko 690 zł 

Czesne należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto szkoły:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A  37 1750 0012 0000 0000 3372 1293

Scroll to Top