Płatności

Czesne na rok szkolny 2023/ 2024 (zmiana od 1 kwietnia 2024 r.):

wpisowe ( jednorazowa wpłata) 300 zł

kl. I-III – 750 zł (płatne przez 12 miesięcy) – kolejne dziecko 645 zł 

kl. IV-VI – 790 zł (płatne przez 12 miesięcy) – kolejne dziecko 675 zł 

kl. VII – 840 zł (płatne przez 12 miesięcy) – kolejne dziecko 725 zł 

kl. VIII – 920 zł (płatne przez 10 miesięcy) – kolejne dziecko 795 zł 

Czesne należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto szkoły:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A  37 1750 0012 0000 0000 3372 1293

Scroll to Top