• 30714224_1792357574405562_2466679960966791168_n.jpg

 

Zarząd TE postanawia

-rekrutację przeprowadzić w dwóch etapach:

 

I etap

  1. Po zapisaniu dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są złożyć podanie o przyjęcie do szkoły oraz opinię, orzeczenie (jeśli istnieje) do 16 lutego 2018 r. Kartę zdrowia dziecka należy donieść po zakończeniu zajęć w przedszkolu (czerwiec 2018).
  2. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji.

 

II etap

  1. Informacja o II etapie rekrutacji umieszczona jest na stronie internetowej szkoły, w „Wiadomościach Wyższobramskich” oraz tablicy ogłoszeń SPTE.
  2. W dniu 16.02.2018 r. odbędą się  dwa spotkania:

a) spotkanie nauczycieli z dziećmi i rodzicami,

b) spotkanie rodziców z dyrektorem.

  1. W czasie spotkania  dzieci zwiedzają szkołę, wykonują prace plastyczne, prowadzą rozmowy, bawią się.
  2. Po  spotkaniu nauczycieli z dziećmi oraz zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez rodziców dyrektor ogłasza 23.02.2018 r. listę uczniów zakwalifikowanych do klasy I oraz wyznacza termin wpłaty wpisowego w wysokości 300zł do 02.03.2018 r.
  3. Rodzic dokonuje wpłaty wpisowego (brak wpłaty oznacza rezygnację, skreślenie z listy).
  4. Dodatkowo przy naborze do szkoły bierze się pod uwagę fakt, że rodzeństwo kandydata uczy się w placówkach prowadzonych przez TE (PTE, SPTE, GTE, LOTE).
  5. Decyzję w sprawie liczby oddziałów podejmuje Zarząd TE.

 

Podanie do pobrania w formacie pdf.