• spte_ban01.jpg
 • spte_ban02.jpg
 • spte_ban03.jpg

Uchwała nr 17/05/2016r.

Zarządu Towarzystwa Ewangelickiego im. Franciszka Michejdy
w sprawie ustalenia zasad naboru do klasy I na rok szkolny 2017/2018

 

Zarząd TE postanawia

-rekrutację przeprowadzić w dwóch etapach:

 

I etap

 1. Po zapisaniu dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są złożyć podanie o przyjęcie do szkoły,  oraz opinię, orzeczenie (jeśli istnieje) do 16 grudnia 2016r. Kartę zdrowia dziecka należy donieść po zakończeniu zajęć w przedszkolu (czerwiec 2017).
 2. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji.

 

II etap

 1. Informacja o II etapie rekrutacji umieszczona jest na stronie internetowej szkoły, w „Wiadomościach Wyższobramskich” oraz tablicy ogłoszeń SPTE.
 2. W dniu 13.01.2017 r. odbędą się  dwa spotkania:

a) spotkanie nauczycieli z dziećmi i rodzicami,

b) spotkanie rodziców z dyrektorem.

 1. W czasie spotkania  dzieci zwiedzają szkołę, wykonują prace plastyczne, prowadzą rozmowy, bawią się.
 2. Po  spotkaniu nauczycieli z dziećmi oraz zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez rodziców dyrektor ogłasza 30.01.2017 r. listę uczniów zakwalifikowanych do klasy I oraz wyznacza termin wpłaty wpisowego w wysokości 300zł do 03.02.2017r.
 3. Każdy rodzic dokonuje wpłaty wpisowego (brak wpłaty oznacza rezygnację, skreślenie z listy).
 4. Dodatkowo przy naborze do szkoły bierze się pod uwagę fakt, że rodzeństwo kandydata uczy się w placówkach prowadzonych przez TE (PTE, SPTE, GTE, LOTE).
 5. Decyzję w sprawie ilości oddziałów podejmuje Zarząd TE.

 

Podanie

Do pobrania w formacie PDF.