Teraz klasy 1, 2, 3 (2011-2012)

Opis projektu

Dzięki realizacji projektu powstała oferta edukacyjna, którą zostało objętych 40 osób.

CELE PROJEKTU:

  • zwiększenie świadomości i wypracowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i sylwetkę,
  • wzrost umiejętności czytania i pisania,
  • wzrost umiejętności matematycznych i logicznego myślenia,
  • wzrost zainteresowań i wiedzy matematyczno-przyrodniczej u dzieci szczególnie uzdolnionych.

Rodzaje zajęć prowadzonych w ramach projektu:

  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami zdobywania umiejętności matematycznych
  • Zajęcia matematyczno –przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych
  • Zajęcia z logopedii
Scroll to Top