O szkole

Jak to wszystko się zaczęło… czyli o tym jak powstała SPTE
Joanna Gibiec – Dyrektor Szkoły

Pamiętam jak 1995 roku rozpoczynałam pracę w LOTE. Byłam studentką V roku Uniwersytetu Opolskiego na kierunku filologia polska. Dyrektor Danuta Molin-Puczek, przyjmując mnie do pracy powiedziała:
„To jest specyficzna szkoła, w której nie chodzi tylko o przyswajanie wiedzy, zabieganie o wysoki poziom nauczania, ale również ważne jest kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w codziennym życiu, musi też Pani pamiętać, że uczniów należy traktować podmiotowo…”
Wzięłam sobie do serca te słowa i zaangażowałam się w pracę. Pamiętam też, że w auli szkoły widniał cytat z Wyspiańskiego „Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez swoje czyny”, który stanowi motto działań zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Kiedy w 2005r. zostałam powołana na stanowisko dyrektora SPTE cytat nieustanie pojawiał się w mej pamięci zwłaszcza, że stanęłam przed ogromnym wyzwaniem i wzięłam odpowiedzialność za tworzenie nowej placówki.
Dużo zawdzięczam mgr Zofii Fober (pani dyrektor GTE w latach 1999-2007), która pomagała mi w początkowym etapie tworzenia szkoły- opracowanie dokumentów, koncepcji pracy szkoły I statutu.
Pamiętam różne obrazy, które przewijają się jak na taśmie filmowej: meblowanie sal, wieszanie tablic, wnoszenie ławek, pierwsze dekoracje, inaugurację pierwszego roku szkolnego i twarze uczniów oraz rodziców. Stanęłam w sali gimnastycznej, przywitałam zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wiedziałam, że oczekiwania wobec mnie były duże. Nie mogłam zawieść, zależało mi bardzo na tym, aby działania, których się podjęłam były spójne z LOTE i GTE – nawiązywały do tradycji oświatowych protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim. Mobilizowało mnie do pracy także położenie naszej szkoły. Z okien gabinetu dyrektora widać wznoszący się Kościół Jezusowy, który jest integralną częścią naszego szkolnego życia. Powstająca szkoła stała się częścią historii Placu Kościelnego oraz częścią mnie, jest mi bardzo bliska, daje poczucie satysfakcji, spełnienia.

Obecnie jest placówką prężnie działającą i stale rozwijającą się. Zapracowaliśmy na swój wizerunek i wysoką pozycję nie tylko w powiecie, ale także w województwie śląskim. Jest to niewątpliwie zasługa wybranej, dobrze wykształconej kadry pedagogicznej, która jest kreatywna, zaangażowana, sumienna, żądna wiedzy, świadoma wielkiej odpowiedzialności w kształtowaniu młodych ludzi. To nie przypadek, że stanęli na mojej zawodowej drodze. Cieszę się, że pracuję z takim zespołem (należą do niego również absolwenci, których uczyłam w LOTE), ponieważ udało nam się stworzyć ciepłą rodzinną atmosferę opartą na życzliwości, serdeczności, wzajemnym szacunku.

Minęło już trochę czasu od powstania SPTE. Na początku byliśmy 6-klasową szkołą a po wejściu reformy w 2017r.  8-klasową. To długi proces edukacyjno-wychowawczy, dlatego zależy nam na tym, aby dziecko w naszej placówce nie było anonimowe, czuło się bezpiecznie, rozwijało swoje zainteresowania i pasje, tworzyło dobre relacje rówieśnicze. 

Staramy się zmieniać koncepcję edukacji, wprowadzając elementy myślenia krytycznego, aby uczeń potrafił myśleć samodzielnie, pracować zespołowo, komunikować swoje spostrzeżenia, kreatywnie rozwiązywać swoje problemy. Nauczyciel w procesie edukacyjnym staje się moderatorem, jego celem jest wyzwolenie procesu myślenia w uczniach, z którymi pracuje.

Nasza praca to nie tylko lekcje ,ale także inne zadania: wycieczki, zielone szkoły, dni tematyczne, konkursy, spotkania integracyjne, prelekcje, debaty historyczne, wyjazdy naukowe. Tego nie da się zmierzyć i przedstawić za pomocą wykresów jak wyniki testów, to podążanie za dzieckiem, wspieranie, kształtowanie osobowości i przygotowanie do wejścia w kolejny etap edukacji.

Dlaczego SPTE? Przeczytaj opinie rodziców naszych uczniów. 

Nasi starsi synowie są absolwentami SPTE i ponownie wybieramy tą szkołę dla najmłodszego syna. Szkoła ma wysoki poziom nauczania i wiele kółek zainteresowań, co pomogło naszym dzieciom odkryć i rozwinąć ich zdolności. Nauczyła ich twórczego myślenia, pracowitości, kreatywności, czy otwartości na świat. Synowie nauczyli radzić sobie z problemami, a kreatywność i zaangażowanie nauczycieli mocno pomagały w ich rozwoju.

Daria i Zenon Hazukowie
rodzice Miłosza, Jakuba i Oskara

Wybraliśmy SPTE, gdyż szkoła wykazała się bardzo dużą elastycznością wobec naszych dzieci wracających do Polski po kilkuletnim pobycie zagranicą. Wychowawcy wykonali dużą pracę na rzecz zintegrowania dzieci z ich oddziałami klasowymi, a Dyrekcja i pozostali nauczyciele okazali wiele pomocy i życzliwości w nadrabianiu różnic programowych. Po roku nauki naszych dzieci w tej szkole możemy śmiało stwierdzić, że SPTE to był dobry wybór.

Anna i Tomasz Gałwowie
rodzice Pawła, Piotra i Łukasza

Podjęłam świadomą decyzję o wyborze SPTE z uwagi na wysoki poziom nauczania i zaangażowanie kadry pedagogicznej. Różnorodność kółek zainteresowań, jakie oferuje szkoła daje moim dzieciom możliwość rozwinięcia swoich pasji i zainteresowań na wielu płaszczyznach. Ważne jest również to, że szkoła przykłada dużą uwagę nauce języków obcych, co jest niezwykle istotne w dzisiejszym globalnym świecie. W pełni wierzę, że wybór tej szkoły otworzy moim dzieciom drzwi do szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności, dając im solidne podstawy do dalszego rozwoju.

Magdalena Sroka-Buszydlik
mama Zuzi i Kuby

SPTE to szkoła otwartych możliwości. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Otwartość do ludzi i świata zagwarantuje nauka języków stojąca tu zawsze na wysokim poziomie.
Zajęcia na basenie, a w zimie na lodowisku urozmaicają sezon szkolny i zapewniają niezbędny ruch dzieciom.
Spora ilość zajęć pozalekcyjnych pozwala rozwijać zainteresowania i ciekawie spędzić czas. Życzliwa i pozytywnie nastawiona do ucznia kadra nauczycielska gwarantuje profesjonalną opiekę rzucającą wyzwanie ciekawości ucznia.
Polecam szkołę wszystkim kreatywnym dzieciakom!

B. Zubek
mama Ani

 

Scroll to Top