• DSC05192.jpg

Informacje o XXV Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej „JONASZ 2022” znajdziesz poniżej.

1.Główną ideą Konkursu Wiedzy Biblijnej jest poznawanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego i zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć. 

 

2. Patronat honorowy sprawują:

Biskup Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. Roman Pindel oraz

Biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Adrian Korczago.

 

3. Organizatorem KWB jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i

Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz”.

 

4. KWB „Jonasz” ma od początku charakter ekumeniczny i międzynarodowy

(jest prowadzony także w Republice Czeskiej).

Konkurs obejmuje dzieci i młodzież z Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego oraz innych wyznań i przeprowadzony jest w czterech grupach wiekowych.

•    grupa I - klasy III i IV szkoły podstawowej, 

•    grupa II - klasy V i VI szkoły podstawowej,

•    grupa III - klasy VII i VIII szkoły podstawowej,

•    grupa IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 5. Obowiązująca lektura Pisma Świętego do tegorocznej edycji  dla wszystkich grup to: 

     Księga Ewangelia św. Marka

 

6. Konkurs przeprowadzony jest w trzech etapach: 

    a) ETAP SZKOLNY przeprowadzony zostanie do 31.01.2022  r.  

    b) ETAP REJONOWY  (planowany jest na marzec 2022)

    c) FINAŁ ( termin zostanie podany później)