Dzień nauczyciela

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron”
Barbara Cage

Pierwsza uroczystość z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej odbyła się 9 października w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Było to spotkanie z Burmistrzynią Gabrielą Staszkiewicz. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dyrektorom i nauczycielom publicznych cieszyńskich szkół i przedszkoli. Na uroczystość zaproszono też dyrektor SPTE Joannę Gibiec oraz nauczycielkę języka angielskiego – Annę Jurić, wyróżnioną przez Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego (organ prowadzący SPTE).

W piątek 13 października świętowaliśmy DZIEŃ NAUCZYCIELA w SPTE. Wiceprezes Towarzystwa Ewangelickiego ks. Marcin Brzóska podziękował dyrektor Joannie Gibiec za pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły, Gronu Pedagogicznemu za codzienny trud nauczania i wychowania uczniów, kreatywność, obowiązkowość i wspieranie wychowanków. Uroczyście wręczył też nagrody organu prowadzącego Annie Jurić oraz Magdalenie Glac.

Dyrektor Joanna Gibiec również podziękowała nauczycielom za pasję z jaką wykonują pracę i działania, dzięki którym uczniowie nie tylko przyswajają  wiedzę, ale uczą się życia. Wręczyła nagrody dyrektora czterem nauczycielkom: Joannie Karwot, Małgorzacie Itner, Bożenie Ondrzejek i Urszuli Górnickiej-Hermie. 
Wśród pracowników niepedagogicznych wyróżniony został nasz konserwator – Józef Gaweł.

Do życzeń dołączyła się także Rada Rodziców, reprezentowana przez Joannę Janoszek i Karolinę Popiołek.

Joanna Gibiec

Scroll to Top