Dlaczego myślenie krytyczne w SPTE?

Dorosły mówi: „Nie krzycz, skup się, popatrz, dlaczego przeszkadzasz…”

Dziecko myśli: „Trudne, nudne, po co mi to, znowu pisanie, co jeszcze wymyśli, czepia się…”

Obserwując dzieci podczas zajęć, zauważyliśmy, że ich zaangażowanie spada. Bodźce, informacje, ekrany, którymi „bombardowane” są z każdej strony, mają niekorzystny wpływ na sposób myślenia, przetwarzania i postrzegania rzeczywistości, czego efektem są: słaba koncentracja uwagi, ograniczone zapamiętywanie przekazywanych treści i nieumiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy.

Mówi się: „Takie czasy, takie pokolenie, takie życie…”  Ale czy tak musi być?

Rozważając te kwestie i mając świadomość wpływu na młode pokolenie, nie ustajemy w poszukiwaniu rozwiązań, które wyposażą dzieci w kompetencje przyszłości.

Myślenie krytyczne umożliwia inne spojrzenie na rzeczywistość.

Wprowadza narzędzia dzięki, którym, dzieci uczą się odróżniania faktów od opinii, brania odpowiedzialności za naukę, współpracy, ale szanując punkt widzenia innych. Są to  postawy, których celem jest wiarygodna, rzetelna i obiektywna ocena informacji.

Dzięki konkretnym narzędziom, dzieci chętniej i z większym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Czują, że odpowiedzialność za zdobywanie wiedzy spoczywa na nich, a nauczyciel jest moderatorem i wychodzi naprzeciw ich potrzebom.

 

W naszej szkole jest grupa nauczycieli, którzy podążają w tym kierunku, by móc efektywniej oddziaływać na edukację naszej młodzieży.

 

Bożena Ondrzejek

Scroll to Top