Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty

W roku 2022 w SPTE do egzaminu ósmoklasisty przystępowało 50 uczniów, w tym 49 pisało arkusze standardowe, a jedna uczennica z Ukrainy arkusze dostosowane (polecenia po ukraińsku).

Przedstawione poniżej wyniki dotyczą tylko arkuszy standardowych.

Warto zaznaczyć, że mamy uczniów, którzy uzyskali 100% punktów możliwych do zdobycia z poszczególnych przedmiotów: z języka polskiego 2 uczniów, z matematyki 3 uczniów, z języka angielskiego 10 uczniów.

Bardzo cieszą nas te wyniki! Gratulujemy wszystkim naszym uczniom i życzymy, aby dostali się do wybranych szkół ponadpodstawowych.

 

Magdalena Glac

Scroll to Top