Tydzień kodowania 2019

Na przełomie października i listopada uczniowie naszej szkoły podczas lekcji informatyki uczestniczyli w zajęciach programowania w środowisku Scratch.


W klasach szóstych uczniowie utworzyli projekt, w którym duszek znajdował wartość najmniejszą wśród wylosowanych 10 liczb trzycyfrowych – algorytm znajdowania najmniejszej wartości oraz projekt, w którym duszek sprawdzał, czy w ostatnich wykonanych sześciu rzutach sześcienną kostką wypadła szóstka – algorytm poszukiwania elementu w nieuporządkowanym zbiorze.

Klasy piąte przygotowały animację ze zmiennym tłem sceny wykorzystując tryb wektorowy oraz komiks z wykorzystaniem komunikatów nadawanych przez duszki w środowisku Scratch.

Marek Gluza

 

Scroll to Top