Kółko HISTORYCZNE

„Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości”       

                                                                                                                                              Tytus Liwiusz

 

Dla kogo:

Na naszym kółku poszerzamy wiedzę historyczną oraz doskonalimy umiejętności jej badania. Zajmujemy się nauką analizy tekstów źródłowych, pracujemy z mapą, poznajemy ciekawostki historyczne oraz wybitne postacie, które miały wpływ na losy świata.

Poszerzamy również wiedzę o naszej „małej ojczyźnie”. Rozmawiamy o ważnych miejscach oraz ludziach, którzy przyczynili się do rozwoju miasta oraz najbliższej okolicy, którzy wpłynęli na rozwój języka oraz istniejącej tu kultury.

 

Prowadzący:

Błażej Zabielski/ Ewa Drozd

Scroll to Top