VII naukowa konferencja dla nauczycieli humanistów w Cieszynie „Kreatorzy książki…”

W poniedziałek – 1 kwietnia – odbyła się siódma edycja konferencji metodycznej dla nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy pt. „Kreatorzy książki dla dzieci i młodzieży” współorganizowanej przez naszą szkołę.

 W spotkaniu wzięło udział 45 uczestników. Podejmowano między innymi kwestie związane z zagadnieniami doboru tematyki utworów do młodego czytelnika, możliwości recepcji tekstów literackich oraz ilustracji przez niego, profilowych wytycznych w wydawnictwach publikujących literaturę dziecięcą i młodzieżową.  Aspekty artystyczne i wydawnicze książki, jako całości wykazały, że istnieje duża różnorodność prezentowanych poglądów i stanowisk odnoszących się do zadań czy estetyki tych dzieł. 

Ze strony naszej placówki za organizację konferencji, prowadzenie oraz merytoryczny wstęp z historii literatury dla dzieci i młodzieży odpowiadała Ewa Mrowiec.

 

em

Scroll to Top