W roku obchodów Stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę złożyliśmy życzenia tym, którzy o wolność walczyli…

Rok jubileuszu Stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę dobiegł końca. Nie oznacza to jednak, że nasz udział w tych wyjątkowych obchodach został definitywnie zamknięty wraz z dniem państwowych obchodów, 11 listopada!

Przedświąteczny okres był czasem, kiedy mogliśmy udowodnić, że pamiętamy, jako społeczność szkolna, o wszystkich, którzy realnie walczyli o wolność naszej Ojczyzny. W związku z tym świąteczne życzenia zostały przekazane w ramach wspólnej inicjatywy Zespołu Szkół nr 9 im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie do kombatantów, weteranów Armii Krajowej, represjonowanych górników, przedstawicieli Sybiraków w Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju, Bielsku-Białej, Katowicach i Warszawie.

Piękne karty okolicznościowe zostały wykonane przez uczniów tych szkół pod opieką pań Joanny Berek z Cieszyna oraz Anny Chrabańskiej  i Moniki Huculak z Jastrzębia-Zdroju. Wśród nich jednak znalazły się również karty samodzielnie i – co warto podkreślić – z własnej inicjatywy zaprojektowane przez uczniów obydwu szkół.

Mamy nadzieję, że życzenia od serca dla serc, które włożyły ogromny wkład w to, by żyło nam się naprawdę dobrze były źródłem szczerej radości!

 

organizacja: Ewa Mrowiec

Scroll to Top