Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej Zarząd TE przyznał nagrodę  mgr Małgorzacie Itner za kreatywność, sumienność, zaangażowanie w kształtowanie  młodych umysłów, wytrwałość i rzetelność.

Tego dnia wręczono równiwż nagrody Dyrektora SPTE- mgr Magdalenie Glac, mgr Annie Hajdamowicz, mgr Bożenie Ondrzejek, mgr Magdalenie Spandlik za sumienną pracę, za prowadzenie działań zmierzających do postrzegania placówek ewangelickich jako wiodących placówek edukacyjnych.

Scroll to Top