Ubezpieczenie szkolne

W porozumieniu z Radą Rodziców zostało ustalone, że od roku szkolnego 2019/20 uczniowie SPTE nie będą ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia grupowego NNW. Ustalenie obowiązuje również w bieżącym roku szkolnym 2022/ 2023.
W związku z powyższym za ubezpieczenie dziecka jesteście Państwo odpowiedzialni we własnym zakresie.
 

Scroll to Top