Uczniami SPTE jesteśmy i nic, co związane z poprawną polszczyzną, nie jest nam obce!

Takie hasło w dniu 21 lutego przyświecało nam podczas spotkań zorganizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Wzięli w nich udział uczniowie klas: trzecich, czwartych, piątych i szóstych oraz licznie zgromadzeni nauczyciele.

Dzięki krótkim filmikom zrealizowanym przy udziale członków kółka teatralnego z klas starszych – mogliśmy w humorystyczny sposób oswajać potwora poprawnościowego, który – jak się okazało – wcale taki straszny nie jest! Próżno by już teraz szukać w naszych szeregach tych, którzy chcieliby coś „wyłanczać” albo zapisywać tytuł „w cudzysłowiu”; nikt z nas też nie zje już nigdy „ciastka z kakaem” albo deseru „z kiślem”, tak samo jak i nie zakupimy już więcej „perfumu”. A dlaczego?!

To proste: SPTE heart język polski!

Scroll to Top