Wspólne śpiewanie na cieszyńskim Rynku

W piątek 23 września o godzinie 12,00 klasy czwarte wybrały się na Rynek w Cieszynie. Wzięliśmy udział we wspólnym śpiewaniu pieśni regionalnych przez dzieci z cieszyńskich szkół i przedszkoli oraz symboliczne otwarcie „Skarbów z Cieszyńskiej Trówły”.

Scroll to Top