Metody efektywnej nauki

„Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeni.”

 

Lepsza pamięć, koncentracja uwagi, szybsze uczenie się i czytanie, ale jak?

Umiejętność selekcji i segregacji informacji wraz z ich szybkim i trwałym przyswajaniem staje się niezbędnym warunkiem poruszania się we współczesnym świecie. Mimo lawinowego rozwoju komputeryzacji i automatów nic nie zastąpi sprawnego umysłu. Już od pierwszych miesięcy życia człowiek zapamiętuje ogromne ilości bodźców, ruchów i komunikatów dochodzących z zewnątrz. Przeciętne dziewięciomiesięczne niemowlę przewyższa pod względem umysłowym dojrzałych przedstawicieli wszystkich innych naczelnych; w tym wieku rozpoczyna formalną edukację, w pewnych dziedzinach zyskuje biegłość, która nadal jest poza zasięgiem jakiejkolwiek technologii i większości osób dorosłych – płynne posługiwanie się językiem ojczystym czy zdumiewającą zdolność rozpoznawania twarzy.

Gdyby trening umysłowy potraktować jak dyscyplinę sportową i ćwiczyć od pierwszych lat życia, to dzieci, młodzież i dorośli nie mieliby problemów w przyswajaniu wiedzy. Te zajęcia mają pokazać różne metody pracy wspomagające uczniów podczas nauki.

 

Prowadząca: 

Bożena Ondrzejek

Scroll to Top