Kółko PLASTYCZNE

 

Co robimy na kółku plastycznym w SPTE?

Głównym celem kółka plastycznego jest rozwijanie u dzieci zdolności manualnych i kreatywnego myślenia. Większość ćwiczeń stanowią formy przestrzenne wykonywane z prostych, dostępnych materiałów. Malujemy, rysujemy i twórczo się bawimy. Stopień trudności dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci. Prawie wszystkie tematy ćwiczeń proponują uczniowie. W ten sposób realizują własne pomysły i marzenia przy współpracy z nauczycielem.

 

Prowadząca:

Uszula Górnicka-Herma

Scroll to Top