Płatności

Czesne na rok szkolny 2022/ 2023

kl. I-III- 540 zł (płatne przez 12 miesięcy) – kolejne dziecko 465 zł 

kl. IV-VI – 580 zł (płatne przez 12 miesięcy) – kolejne dziecko 495 zł 

kl. VII – 620 zł (płatne przez 12 miesięcy) – kolejne dziecko 535 zł 

kl. VIII – 705 zł (płatne przez 10 miesięcy) – kolejne dziecko 605 zł 

wpisowe 300 zł

Czesne należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto szkoły:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  37 1750 0012 0000 0000 3372 1293

Scroll to Top