• DSC01833.jpg
 • DSC01835.jpg
 • spte_ban04.jpg

Opis projektu

Dzięki realizacji projektu powstała oferta edukacyjna, którą zostało objętych 40 osób.

CELE PROJEKTU

 • zwiększenie świadomości i wypracowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i sylwetkę,
 • wzrost umiejętności czytania i pisania,
 • wzrost umiejętności matematycznych i logicznego myślenia,
 • wzrost zainteresowań i wiedzy matematyczno-przyrodniczej u dzieci szczególnie uzdolnionych.

 

Rodzaje zajęć prowadzonych w ramach projektu

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami zdobywania umiejętności matematycznych
 • Zajęcia matematyczno –przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych
 • Zajęcia z logopedii