• banner_zima.jpg
  • DSC08500.jpg
  • DSC08503.JPG
  • DSC08506.JPG
  • DSC08513.JPG

W ramach projektu w szkole odbywały się następujące zajęcia pozalekcyjne:

MATEMATYCZNE
 - Kawiarenka origami
 - Liczę + myślę = wiem

PRZYRODNICZE
 - Klub przyrodnika

TEATRALNO-KULTURALNE

PLASTYCZNE
 - Małe formy rzeźbiarskie - przygoda z grafiką i rysunkiem

POLONISTYCZNE
 - Mistrzynie i mistrzowie słowa

INFORMATYCZNE
 - Nauka i zabawa z komputerem
 - ICT w szkole z klasą

JĘZYKOWE
 - Zajęcia poprzez gry i zabawy językowe

MUZYCZNE

SPECJALISTYCZNE
- Uczę się świetnie

DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI TRENINGU INTERPERSONALNEGO