• 30714224_1792357574405562_2466679960966791168_n.jpg

W Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego uczymy się nie tylko języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy czeskiego, zgłębiamy też tajniki języka ........migowego :) 

Mamy nowe klocki w świetlicy! Więcej zdjęć tego, co potrafimy z nich stworzyć, znajdziecie tutaj.

KARTA ZGŁOSZENIA do szkolnej świetlicy (do pobrania w formacie pdf)

O świetlicy

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Wyrabiamy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych.

W środę, 17 maja, SPTE odwiedziła nauczycielka przedmiotów gastronomicznych i krawiectwa w szkole ponadgimnazjalnej na Ukrainie. Pani Tonia opowiedziała uczniom starszej świetlicy o życiu na Ukrainie. Mogli więc oni sprawdzić nie tylko swoją wiedzę na temat tego kraju, ale też usłyszeć nieznane ciekawostki dotyczące zwyczajów, codzienności oraz zobaczyć miniaturowe stroje regionalne uszyte własnoręcznie przez gościa.