• spte_ban01.jpg
 • spte_ban02.jpg
 • spte_ban03.jpg

18.09.2017r. godz.16.00

ZEBRANIE INFORMACYJNE W SALI GIMNASTYCZNEJ

 • przedstawienie planów rozbudowy szkoły
 • sprawozdanie z planu pracy szkoły
 • spotkanie z seksuologiem, informatykiem, policjantem

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ:

 • przedstawienie planu pracy wychowawczej
 • przypomnienie zasad WO i Statutu Szkoły
 • zapoznanie rodziców z dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • wybór trójek klasowych

 

27.11.2017r.

 • godz. 16.30 – spotkanie z wychowawcami klas I-III
 • godz. 16.00 - spotkanie z wychowawcami klas IV-VII
 • godz.17.00-18.15 - konsultacje z nauczycielami przedmiotów

 

8.01.2018r.

 • godz.16.30 - spotkanie z wychowawcami klas I-III
 • godz.16.30 - spotkanie z wychowawcami klas IV-VII (podsumowanie klasyfikacji śródrocznej)

 

23.04.2018r.

 • godz.16.30 - spotkanie z wychowawcami klas I-III
 • godz.16.00 - spotkanie z wychowawcami klas IV-VII
 • godz. 17.00-18.15 - konsultacje z nauczycielami