• 30714224_1792357574405562_2466679960966791168_n.jpg

11.09.2018 r. godz. 16.00

 • zebranie informacyjne w sali gimnastycznej
  • koncepcja 8- klasowej szkoły podstawowej
  • sprawozdanie z planu pracy szkoły
  • regulamin SPTE
 • spotkanie z wychowawcami:
  • przedstawienie planu pracy wychowawczej
  • przypomnienie zasad WO i Statutu Szkoły, Regulaminu SPTE
  • zapoznanie rodziców z dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • wybór trójek klasowych

20.11.2018 r.

 • godz. 16.00 – spotkanie z wychowawcami klas I-III
 • godz. 16.30 - spotkanie z wychowawcami klas IV-VIII
 • godz. 17.15-18.30 - konsultacje z nauczycielami przedmiotów

 

8.01.2019 r.

 • godz. 16.30 - spotkanie z wychowawcami klas I-III
 • godz. 16.30 - spotkanie z wychowawcami klas IV-VIII (podsumowanie klasyfikacji śródrocznej)

 

26.03.2019 r.

 • godz. 16.00 - spotkanie z wychowawcami klas I-III
 • godz. 16.00 - spotkanie w sali gimnastycznej dla rodziców ósmoklasistów, następnie spotkanie z wychowawcami
 • godz. 16.30 - spotkanie z wychowawcami klas IV-VII
 • godz. 17.15-18.30 - konsultacje z nauczycielami

 

28.05.2019 r.

 • godz. 16.00 - spotkanie z wychowawcami klas I-III
 • godz. 16.30 - spotkanie z wychowawcami klas IV-VIII