• DSC01833.jpg
  • DSC01835.jpg
  • spte_ban04.jpg

Warto wybrać naszą szkołę ze względu na:

  • wysoki poziom nauczania
  • bardzo dobre wyniki testu szóstoklasisty
  • naukę języka angielskiego, niemieckiego i informatyki w podziale na grupy
  • konwersacje z języka angielskiego
  • język niemiecki od klasy IV
  • plac zabaw i boisko szkolne
  • przygotowanie do certyfikatu z języka niemieckiego – „Fit In Deutsch”
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych