• 30714224_1792357574405562_2466679960966791168_n.jpg

Sięgam pamięcią wstecz…

JOANNA GIBIEC-SMIERNA - DYREKTOR SZKOŁY

Pamiętam jak 20 lat temu rozpoczynałam pracę w LOTE. Byłam studentką V roku Uniwersytetu Opolskiego na kierunku filologia polska. Dyrektor Danuta Molin-Puczek, przyjmując mnie do pracy powiedziała: „To jest specyficzna szkoła, w której nie chodzi tylko o przyswajanie wiedzy, zabieganie o wysoki poziom nauczania, ale również ważne jest kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w codziennym życiu, musi też Pani pamiętać, że uczniów należy traktować podmiotowo…” Wzięłam sobie do serca te słowa i zaangażowałam się w pracę. Pamiętam też, że w auli szkoły widniał cytat z Wyspiańskie- go „Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez swoje czyny”, który stanowił motto działań zarówno nauczycieli jak i uczniów. Kiedy 10 lat temu zostałam powołana na stanowisko dyrektora SPTE cytat nieustanie pojawiał się w mej pamięci zwłaszcza, że stanęłam przed ogromnym wyzwaniem i wzięłam odpowiedzialność za tworzenie nowej placówki. Dużo zawdzięczam mgr Zofii Fober (pani dyrektor GTE w latach 1999-2007), która pomagała mi w początkowym etapie tworzenia szkoły. Pamiętam różne obrazy, które przewijają się jak na taśmie filmowej: meblowanie sal, wieszanie tablic, wnoszenie ławek, pierwsze dekoracje, inaugurację pierwszego roku szkolnego i twarze uczniów oraz rodziców. Stanęłam w sali gimnastycznej, przywitałam zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wiedziałam, że oczekiwania wobec mnie były duże. Nie mogłam zawieść, zależało mi bardzo na tym, aby działania, których się podjęłam były spójne z LOTE i GTE – nawiązywały do tradycji oświatowych protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim. Mobilizowało mnie do pracy także położenie naszej szkoły. Z okien mojego gabinetu widać wznoszący się Kościół Jezusowy, który jest integralną częścią naszego szkolne- go życia. Powstająca szkoła stała się częścią historii Placu Kościelnego oraz częścią mnie, jest mi bardzo bliska, dała poczucie satysfakcji, spełnienia, dlatego pozostanie w moim sercu. Obecnie jest placówką prężnie działającą i stale rozwijającą się. Zapracowaliśmy na swój wizerunek i wysoką pozycję nie tylko w powiecie, ale także w województwie śląskim. Jest to niewątpliwie zasługa wybranej, dobrze wykształconej kadry pedagogicznej, która jest kreatywna, zaangażowana, sumienna, żądna wiedzy, świadoma wielkiej odpowiedzialności w kształtowaniu młodych ludzi. To nie przypadek, że stanęli na mojej zawodowej drodze. Cieszę się, że pracuję z takim zespołem (należą do niego również absolwenci, których uczyłam w LOTE), ponieważ udało nam się stworzyć ciepłą rodzinną atmosferę opartą na życzliwości, serdeczności, wzajemnym szacunku. Tego, co nas łączy, nie da się przedstawić za pomocą statystyk czy wykresów. To wspólne przeżywanie radości, godziny spędzone po zajęciach w szkole, wyjazdy, wzajemne dzielenie się doświadczeniem. To także troska, przeżywanie cierpienia i niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebowali. W ciągu tych 10 lat wielu absolwentów opuściło szkołę, w ich miejsce przychodzą nowi uczniowie, są wśród nich także dzieci moich wychowanków. Przychodzą do szkoły, w której czują się bezpiecznie, w której rozwijają swoje zainteresowania i pasje.

Z okazji 10-lecia życzę wszystkim uczniom, aby wiedza, umiejętności i wartości przyswojone w naszej placówce były solidnym fundamentem dalszego kształcenia, aby wspomnienia z naszych murów nigdy się nie zatarły. Nauczycielom życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości i zapału do podejmowania dalszych wyzwań. „Wystarczy iskra, aby rozpalić płomień wiedzy.”

Pamiętajmy, że wszyscy idziemy przez świat i światu dajemy kształt przez swoje czyny… Sobie wystawiając świadectwo!

 

Jak to wszystko się zaczęło... czyli o tym jak powstała SPTE

NA PODSTAWIE ROZMOWY Z MGR ZOFIĄ FOBER (DYREKTOR GTE W LATACH 1999-2008), MGR JOANNĄ GIBIEC-SMIERNĄ (DYREKTOR SPTE) ORAZ PREZESEM TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO KS. JANUSZEM SIKORĄ

Zapis rozmowy do pobrania w formacie PDF