• 30714224_1792357574405562_2466679960966791168_n.jpg

Kółko informatyczno-techniczne

 

Dla kogo, kiedy i gdzie:

klasy 5ab - czwartek, 8. lekcja, godz. 14:25 - 15:10, pracownia komputerowa

klasy 6ab - czwartek, 9. lekcja, godz. 15:15 - 16:00, pracownia komputerowa

 

Cele:

  • podnoszenie poziomu kultury technicznej uczniów,
  • rozwijanie zainteresowań informatycznych i technicznych,
  • poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu: kodowania, grafiki komputerowej, prezentacji i animacji, fotografii cyfrowej,
  • poznawanie technik wytwarzania i stosowanych materiałów, elementów rysunku technicznego i mechaniki rowerowej,
  • posługiwanie się sprzętem komputerowym w zadaniach praktycznych,
  • doskonalenie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Prowadzący:

Bogusław Woźniak